Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
AR-86/13

MLINOTEST, d.d., Ajdovščina

Sklic na dokument: Revidirano letno nekonsolidirano in konsolidirano poročilo za leto 2012

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Mlinotest d.d., Ajdovščina objavlja naslednje sporočilo:


Družba Mlinotest d.d, Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina objavlja popravek letnega poročila družbe Mlinotest za leto 2012. V predhodni objavi z dne 26.04.2013 je bilo na zadnji strani poročila pomotoma priloženo revizorjevo mnenje za Skupino in ne za družbo Mlinotest d.d.. V priloženem Letnem poročilu je priloženo revizorjevo mnenje za družbo Mlinotest d.d..Objava bo od 01.05.2013 dalje za obdobje najmanj petih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe, www.mlinotest.si.

Uprava družbe
Datum: 30.04.2013