Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
GM-200/13

MLINOTEST, d.d., Ajdovščina

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba MLINOTEST d.d., Ajdovščina objavlja sprejete sklepe 23. redne skupščine delničarjev, ki je potekala dne 28.06.2013 ob 8. uri na sedežu družbe Mlinotest d.d., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina.

 

Sprejeti sklepi se nahajajo v priponki.

Na skupščini ni bila napovedana nobena izpodbojna tožba.

 

Sklepi skupščine bodo od dneva objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljeni tudi na uradni spletni strani družbe Mlinotest d.d., www.mlinotest .si.

Uprava družbe
Datum: 28.06.2013