Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
GM-219/13

MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper

Obvestilo o sklepih 11. skupščine

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 11. redne skupščine delničarjev družbe MODRA LINIJA HOLDING, finančna družba, d.d., ki je bila v četrtek, dne 4.7.2013 na sedežu družbe v Kopru, Pristaniška 12.

Sprejeti sklepi 11. skupščine

Notarski zapisnik s sprejetimi sklepi je v priponki.

Napovedane izpodbojne tožbe

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Ta nadzorovana informacija bo objavljena tudi na spletni strani družbe (www.ml-holding.si ), pod rubriko javne objave, od danes dalje in sicer za obdobje najmanj 5 let

 

Uprava družbe
Datum: 08.07.2013