Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
GM-285/13

DEOS, d.d., Ljubljana

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 11. redne skupščine družbe DEOS, d.d., ki je bila dne 26.08.2013 ob 14.00 uri na sedežu družbe.
 
Sprejeti sklepi so v pripetem dokumentu.

Delničarji izpodbojne tožbe niso napovedali.

To obvestilo bo objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.deos.si od 30.08.2013 do 30.08.2018.

 

Uprava družbe
Datum: 30.08.2013
Pripeti dokumenti:  Obvestilo o sklepih skupščine