Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-864/13

SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d., Ljubljana

Obvestilo o podpisu Sporazuma o skupnem nastopu pri prodaji delnic družbe TELEKOM SLOVENIJE, d. d.

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, objavlja Slovenska odškodninska družba, d. d., naslednje sporočilo:             

Slovenska odškodninska družba, d. d., je v svojem imenu ter kot zakonita zastopnica REPUBLIKE SLOVENIJE z delničarji družbe TELEKOM SLOVENIJE, d.d., in sicer s KAPITALSKO DRUŽBO POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, d. d., Pozavarovalnico Sava, d. d., in ZAVAROVALNICO TRIGLAV, d. d., dne 29.8.2013 podpisala Sporazum o skupnem nastopu pri prodaji delnic družbe TELEKOM SLOVENIJE, d. d., ki skupaj predstavljajo 72,75% osnovnega kapitala družbe TELEKOM SLOVENIJE, d.d.

Informacija bo od 30. 8. 2013 dalje objavljena na spletni strani družbe www.so-druzba.si.

Slovenska odškodninskadružba, d. d.
Uprava
Datum: 30.08.2013