Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
NIH-59/13

MLINOTEST, d.d., Ajdovščina

Objava informacije o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Mlinotest d.d., Ajdovščina objavlja naslednje sporočilo:

 

Družba MLINOTEST Živilska industrija d.d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina, objavlja informaciji iz obvestil o spremembi pomembnih deležev, ki ju je dne 11.10. oz. 14.10.2013 prejela od družb FIN VITA, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana in ŠUMI NEPREMIČNINE nepremičninsko poslovanje d.o.o., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana.

 

Družba FIN VITA d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana je dne 09.10.2013 od družbe ŠUMI NEPREMIČNINE, d.o.o., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana, kupila 597.162 delnic z oznako MAJG izdajatelja MLINOTEST d.d..

 

Pred nakupom je bila družba FIN VITA d.o.o. imetnik 52.986 delnic z oznako MAJG, sedaj pa je imetnik 650.148 delnic z oznako MAJG. Skupni delež glasovalnih pravic družbe FIN VITA d.o.o. v družbi MLINOTEST d.d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina, se je z nakupom navedenih delnic povečal iz 1,54 % na 18,86 %.

 

Po prodaji družba ŠUMI NEPREMIČNINE, d.o.o. nima več glasovalnih pravic v družbi MLINOTEST d.d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina.

 

Objava bo od 14. 10. 2013 dalje za obdobje najmanj petih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe, www.mlinotest.si.

Uprava družbe
Datum: 14.10.2013