Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
IMS-43/13

ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, d. d., Kranj

Vmesno poročilo poslovodstva

Na podlagi 114. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravil Ljubljanske borze d.d., ALPETOUR Potovalna agencija d.d., Mirka Vadnova 8, Kranj objavlja vmesno poročilo o poslovanju družbe za obdobje  od 1. 7. 2013 do dneva objave poročila.

To sporočilo in dokument bosta objavljena na spletnih straneh družbe www.alpetour.si  od 15. 11.2013 dalje še najmanj pet let.
Uprava družbe
Datum: 15.11.2013
Pripeti dokumenti:  Vmesno poročilo poslovodstva