Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-291/14

KRKA, d. d., Novo mesto

Odločitev patentnega sodišča v Londonu v zadevi Esomeprazole

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Glede na 386. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Krka, d. d., Novo mesto (v nadaljevanju Krka) obvešča zainteresirano javnost, da je angleško Patentno sodišče v Londonu odločilo v sporu med Krko in AstraZeneco AB, Švedska in AstraZeneco UK Limited (v nadaljevanju AstraZeneca), v katerem je Krka skupaj s svojim angleškim partnerjem zahtevalo odškodnino zaradi neupravičene začasne prepovedi prodaje Krkinega zdravila Esomeprazole v Veliki Britaniji od sredine leta 2010 do sredine leta 2011 zaradi domnevne kršitve patenta AstraZenece EP 1 020 461. Krka bo prejela odškodnino in sodne stroške v  višini cca. 21.000.000 EUR.

Odločba sodišča še ni pravnomočna. AstraZeneca lahko zoper odločbo vloži  pritožbo.  

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 7. 4. 2014 dalje, in sicer za obdobje najmanj pet let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 07.04.2014