Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-318/14

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Obvestilo o pridobitvi delnic SALR

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska c. 46a, 1000 Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba R.G.Z., poslovno svetovanje in trgovina, d.o.o., Strojeva ulica 26, 1000 Ljubljana, nas je dne 10. 4. 2014 obvestila, da je dne 08. 04. 2014 kupila 78 delnic družbe Salus, Ljubljana, d.d. z oznako SALR po ceni 321,00 EUR za delnico. Direktor in ustanovitelj družbe R.G.Z., poslovno svetovanje in trgovina, d.o.o. mag. Žiga Hieng je član uprave družbe SALUS, Ljubljana, d.d..

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe www.salus.si od 11. 04. 2014 dalje do dneva izteka predpisanega roka. 

Uprava
Datum: 11.04.2014