Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
GM-46/14

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Obvestilo o sklepih 29. redne seje skupščine delničarjev delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja, z dne 25.04.2014, sprejete sklepe 29. redne seje skupščine delničarjev, ki so razvidni v pripetem dokumentu.
 


Na sami skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.


To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 28. 04. 2014 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 28.04.2014