Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
CNS-7/14

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Obvestilo o vpisu znižanja osnovnega kapitala družbe in znižanja števila delnic z glasovalno pravico družbe SALUS, Ljubljana, d.d. v sodni register

Na podlagi na 29. redni seji skupščine delničarjev sprejetih sklepov, je družba odkupila in umaknila 11.881 lastnih delnic. Dne 27.5.2014 je sodni register vpisal znižanje osnovnega kapitala družbe in znižanja števila izdanih delnic družbe.

Tako po vpisu sprememb v sodni register dne 27.5.2014:

  • osnovni kapital družbe znaša 421.128,28 EUR (prej 470.706,88 EUR)
  • število izdanih delnic družbe znaša 100.919 delnic (prej 112.800 delnic)

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe www.salus.si od 27. 05. 2014 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 27.05.2014