Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-538/14

PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Laško

Informacija o postopku prodaje družbe Mercator d.d.

Pivovarna Laško, d.d., Trubarjeva 28, 3270 Laško, v skladu z določili ZTFI in Pravili Ljubljanske borze, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Konzorcij prodajalcev Poslovnega sistema Mercator d.d. (v nadaljevanju: Mercator), v katerem so Pivovarna Laško, d.d., Pivovarna Union d.d., Radenska, d.d., NLB d.d., Nova KBM d.d., Gorenjska banka d.d., Prvi faktor– Faktoring d.o.o., Banka Koper d.d., Hypo Alpe-Adria Bank d.d., NFD d.o.o., Banka Celje d.d. in NFD holding d.d. (v nadaljevanju: Konzorcij prodajalcev), je dne 14.6.2013, z družbo Agrokor d.d. (v nadaljevanju: Agrokor) podpisal pogodbo o prodaji in nakupu skupaj 53-odstotnega deleža v družbi Mercator (v nadaljevanju: SPA) in dne 28.2.2014 aneks k SPA. V SPA in aneksu k SPA je bil dogovorjen med drugim tudi odložni pogoj restrukturiranja dolgov družbe Mercator do 14. ure dne 31.5.2014. Navedeni odložni pogoj do dogovorjenega roka ni bil izpolnjen, kar ni vplivalo na veljavnost SPA.

Družba Agrokor je dne 24.6.2014 konzorcij prodajalcev obvestila, da se odpoveduje pogoju restrukturiranja dolgov. S tem so v skladu s SPA z dne 14.6.2013 in Aneksom k SPA z dne 28.2.2014 izpolnjeni pogoji za zaključek transakcije.

Konzorcij prodajalcev in kupec smo dne 24.6.2014 pisno določili datum zaključka transakcije, in sicer 27.06.2014.

To sporočilo bo od 26.6.2014 dalje objavljeno najmanj za obdobje 5 let na spletnih straneh Pivovarne Laško, d.d. (www.pivo-lasko.si).

Laško, 26.6.2014


 

 

Uprava družbe
Datum: 26.06.2014