Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-539/14

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Sporočilo za javnost

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

 

Skupina Mercator sporoča, da so Skupina Mercator ter zadostna večina njenih bank upnic in leasingodajalcev na pobudo družbe Agrokor, d.d., podpisali dogovor o soglasju k spremembam trenutne finančne dokumentacije za izvedbo pred kratkim zaključenega finančnega prestrukturiranja Skupine Mercator. Dogovor določa komercialne pogoje izvedbe finančnega prestrukturiranja Skupine Mercator v primeru prevzema s strani družbe Agrokor, d.d. Dogovor stopi v veljavo pod številnimi pogoji, med drugih tudi, da družba Agrokor, d.d., v dobro družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., odobri in nakaže podrejeno posojilo v višini 200 milijonov EUR, ki se uporabi za predčasno odplačilo dela posojil Skupine Mercator bankam upnicam. Družba Agrokor, d.d., mora tako podrejeno posojilo nakazati pred ali sočasno s pridobitvijo večinskega paketa delnic družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., po izvedbi prevzemnega postopka pa je zavezan glasovati za spremembo navedenega podrejenega posojila v osnovni kapital, s čemer se bo pomembno zmanjšala zadolženost družbe Poslovni sistem Mercator, d.d.

 

 

Obvestilo bo od 26.6.2014 in za obdobje najmanj 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d.d.
Uprava
Datum: 26.06.2014