Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-555/14

KRKA, d. d., Novo mesto

Transakcije povezane osebe s predsednikom nadzornega sveta s Krkinimi delnicami

Družba Krka, d. d., Novo mesto obvešča, da je prejela obvestilo Abanke Vipa, d. d., povezane osebe s predsednikom nadzornega sveta družbe.

Abanka Vipa, d. d. je 23. 6. 2014 v svojem imenu v rednem trgovanju na Ljubljanski borzi prodala 1.500 delnic družbe po ceni 68,89 EUR za delnico.

Predsednik nadzornega sveta družbe Krka je predsednik uprave Abanke Vipa, d. d.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 1. 7. 2014 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 01.07.2014