Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-564/14

KRKA, d. d., Novo mesto

19. skupščina delničarjev Krka, d. d., Novo mesto

Na podlagi 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja spročilo za javnost, ki je v prilogi.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 3. 7. 2014 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 03.07.2014
Pripeti dokumenti:  Sporočilo za javnost