Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
FC-32/14

MLINOTEST, d.d., Ajdovščina

Sklic na dokument: Sprememba finančnega koledarja

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Mlinotest d.d., Ajdovščina objavlja naslednje sporočilo:

Družba Mlinotest d.d. objavlja spremenjen finančni koledar za leto 2014. Sprememba se nanaša na datum objave sklica ter obvestila o sklepih skupščine. Predvideni datum sklica skupščine družbe Mlinotest d.d. je 29. 08. 2014.

 

Objava bo od 16. 07. 2014 dalje za obdobje najmanj petih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe, www.mlinotest.si.

Uprava družbe
Datum: 15.07.2014
Pripeti dokumenti:  Finančni koledar