Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-215/14

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Izredna revizija in nova sestava indeksa SBITOP

Skladno z Navodili za indeks, kriterije likvidnosti, tečajnico in druge statistike, je borza dne 28. avgusta 2014 opravila izredno revizijo indeksa SBITOP zaradi zmanjšanja števila delnic družbe Krka, d. d., Novo mesto, s trgovalno oznako KRKG.

Podrobni podatki o sestavi indeksa so navedeni v priloženi sestavi.

Izračun indeksa SBITOP po novi sestavi bo Ljubljanska borza pričela izračunavati in objavljati v petek, 29. avgusta 2014.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 28.08.2014
Pripeti dokumenti:  Sestava