Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
SAR-68/14

KOMPAS MTS d.d., Ljubljana

Polletno poročilo družbe Kompas MTS d.d. in Skupine Kompas MTS 2014

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KOMPAS MTS d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi 112. ter 113. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Kompas MTS d.d., Pražakova 4, Ljubljana, objavlja nerevidirano poročilo o poslovanju družbe Kompas MTS d.d. in Skupine Kompas MTS za prvo polletje leta 2014.

To poročilo bo od 29.08.2014 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.kompas-shop.si, za obdobje najmanj pet let.

Direktorica družbe
Datum: 29.08.2014
Pripeti dokumenti:  Polletno poročilo 2014