Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-929/14

MLINOTEST, d.d., Ajdovščina

Seja nadzornega sveta družbe Mlinotest d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Mlinotest d.d., Ajdovščina objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Mlinotest d.d. je na svoji 99. seji dne 18.11.2014 obravnaval ter se seznanil s poslovanjem družbe v prvih devetih mesecih letošnjega leta. Poleg tega je nadzorni svet odpoklical dosedanjo upravo in sicer predsednika uprave Davida Nabergoja ter člana uprave Matijo Majcenoviča in ponovno imenoval za mandatno dobo šestih let upravo v sestavi: David Nabergoj, kot predsednik uprave ter Matija Majcenovič in Danilo Kobal kot člana uprave.

Objava bo od 20.11.2014 dalje za obdobje najmanj petih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe, www.mlinotest.si.

Uprava družbe
Datum: 19.11.2014