Feast search
Keywords

Period

Issuer




Advanced search
 
INI-939/14

MLINOTEST, d.d., Ajdovščina

Komentar na članek v časopisu Dnevnik

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Mlinotest d.d., Ajdovščina objavlja naslednje sporočilo: 

V zvezi z člankom z naslovom »Pred vrati menedžerski prevzem Mlinotesta«, ki je bil danes dne 21.11.2014 objavljen v časopisu Dnevnik uprava družbe pojasnjuje, da je v začetku letošnjega leta Občina Ajdovščina poslala vsem zaposlenim v družbi Mlinotest d.d. poziv, da se organizirajo in povežejo z namenom ohranitve lastništva v domačih rokah. Na podlagi tega poziva je bila dejansko ustanovljena družba Mlino d.o.o., v katero se je vključilo približno 50 delavcev, med katerimi sta bila tudi člana uprave in večina vodilnih delavcev Mlinotesta. Osnovni namen te družbe je, da bodisi sama bodisi skupaj z drugimi zainteresiranimi vlagatelji pridobiva lastniški delež v družbi Mlinotest d.d. s ciljem, da se v Ajdovščini ohranja sedež ter vse ključne poslovne funkcije ter da se zagotavlja tudi ohranjanje delovnih mest v družbi. Zaradi nedavnih informaciji v zvezi z prodajo različnih paketov delnic Mlinotesta d.d., ki so se pojavile v javnosti, je družba Mlino v teh dneh pozvala svoje družbenike ter morebitne nove vlagatelje, da povečajo oz. vplačajo svoje vložke v podjetje. V kolikor bo dejansko prišlo do ponudbe za prodajo večjih paketov Mlinotestovih delnic, bo družba Mlino proučila pogoje ponudbe in se na tej podlagi verjetno odločila o dejanski vključitvi v prizadevanja za pridobitev delnic družbe. Mlinotest d.d. bo tudi v bodoče zainteresirano javnost sprotno obveščal o vseh pomembnih informacijah o poslovanju družbe ter o drugih informacijah, ki bi lahko vplivale na odločitve vlagateljev.

Objava bo od 22. 11. 2014 dalje za obdobje najmanj petih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe, www.mlinotest.si.

Uprava družbe
Datum: 21.11.2014