Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-12/15

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Telekom Slovenije, d.d., prejel sodbo Upravnega sodišča RS

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d. in veljavne zakonodaje družba Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, je od Upravnega sodišča RS dne 7. 1. 2015 prejel sodbo opr. št. I U 1871/2013-30 izdano dne 9. 12. 2014 v upravnem sporu tožeče stranke Telekom Slovenije, d.d., zoper toženo stranko Javno Agencijo RS za varstvo konkurence (AVK) zaradi odprave odločbe AVK, opr. št. 3072-2/2004/132, z dne 25. 10. 2013, s katero je AVK ugotovila, da je Telekom Slovenije, d.d., v časovnem obdobju od 1. 12. 2002 do 5. 9. 2005 zlorabljal prevladujoči položaj na medoperaterskem trgu širokopasovnega dostopa z bitnim tokom prek bakrenega omrežja v Republiki Sloveniji, in ustavitve predmetnega postopka pred AVK.

Upravno sodišče RS je s predmetno sodbo razsodilo, da se tožbeni zahtevek tožeče stranke za odpravo odločbe AVK z dne 25. 10. 2013, opr. št. 3072-2/2004/132, in ustavitev predmetnega postopka pred AVK zavrne, pri tem pa vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.

Telekom Slovenije, d.d., bo sodbo Upravnega sodišča RS preučil ter se na podlagi tega odločil glede nadaljnjih ukrepov.

 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

 

.

Uprava Telekoma Slovenije
Datum: 08.01.2015