Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-115/15

LUKA KOPER, d.d., Koper

Čistopis poslovnega načrta 2015

Nadzorni svet družbe Luka Koper, d. d., je na svoji redni seji dne 20. februarja 2015 prejel čistopis Poslovnega načrta Skupine Luka Koper za leto 2015, ki vključuje dogovor med upravo Luke Koper, d. d. in socialnimi partnerji glede dodatka na plačo, ki je bil javno objavljen 20. januarja 2015. Povzetek poslovnega načrta, objavljen 9. januarja 2015, je v večji meri že upošteval omenjeni dogovor, zaradi doslednega obveščanja pa objavljamo čistopis.

Informacija bo od 20.2.2015 dalje objavljena na spletni srani družbe www.luka-kp.si.

Uprava družbe
Datum: 20.02.2015