Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-304/15

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Mercator podpisal pogodbo o prodaji Pekarne Grosuplje družbi Don don, d.o.o.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

  

Družba Poslovni sistem Mercator, d.d. in družba Don don d.o.o. sta danes, dne 16.4.2015, podpisali kupoprodajno pogodbo o prodaji oz. nakupu deleža Pekarne Grosuplje. Predviden zaključek transakcija je do sredine letošnjega leta, po zaključku vseh formalnih postopkov, med katerimi je tudi izdaja dovoljenja pristojnih regulatorjev.

Pekarna Grosuplje je v obdobju poslovanja v okviru Mercatorja, več kot podvojila svojo proizvodnjo in postala ena od najuspešnejših pekarn v Sloveniji. V skladu z objavljenimi strateškimi smernicami, se družba Mercator, d.d., v prihodnje osredotoča na svojo osnovno, trgovinsko dejavnost. Transakcija, ki na eni strani zagotavlja Pekarni Grosuplje nadaljnjo rast ter na drugi strani Mercatorju omogoča strateško partnerstvo na področju pekarske kategorije, tako prinaša pozitiven vpliv vsem ključnim deležnikom. Pekarna Grosuplje s transakcijo pridobiva dinamičnega in inovativnega strateškega lastnika, kar ji predstavlja nov zagon pri nadaljnjem razvoju izdelkov visoke kakovosti. Prisotnost družbe Don don d.o.o. na tujih trgih pa bo Pekarni Grosuplje omogočila tudi krepitev njene izvozne usmerjenosti. Z nadaljnjim razvojem izdelkov in pekarske kategorije pa bo Mercator tudi v prihodnje svojim kupcem zagotavljal najbolj kakovostno, pestro in konkurenčno ponudba kruha in pekovskega peciva.

Pekarna Grosuplje je danes druga največja slovenska pekarna po količini proizvedenih izdelkov. Skupna proizvodnja Pekarne Grosuplje je v letu 2014 znašala 15.200 ton izdelkov. Izdeluje 50 vrst kruha, 41 vrst pekovskega peciva, 14 vrst finega peciva, letno pa razvije približno 20 novih izdelkov. Zaposluje 217 sodelavce in se načrtno usmerja v spodbujanje zanimanja mladih za poklic peka, saj ta sodi med najbolj deficitarne v Sloveniji. Pekarna Grosuplje je tudi prejemnica številnih priznanj za visoko kakovost svojih izdelkov, pri razvoju katerih skrbi za ohranjanje bogate krušne dediščine v Sloveniji. Med drugim je prejemnica prestižne nagrade »Maison de Qualite«, ki se podeljuje organizacijam za vrhunske dosežke na področju izboljšanja kulture hrane, vsako leto pa so njeni izdelki nagrajeni z najvišjimi priznanji tudi v okviru letnega ocenjevanja kakovosti pekovskih izdelkov v organizaciji Gospodarske Zbornice Slovenija.

 

Obvestilo bo od 16.4.2015 in za obdobje najmanj 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

 

Poslovni sistem Mercator, d.d.
Uprava
Datum: 16.04.2015