Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-329/15

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Imenovanje novega člana nadzornega sveta družbe Poslovni sistem Mercator, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

 

Člani sveta delavcev družbe Mercator, d.d., so na včerajšnji seji, dne 22.4.2015, imenovali Matjaža Grošlja za novega predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu družbe, saj bo dosedanjemu članu Ivanu Valandu dne 19.5.2015 potekel mandat. G. Grošelj, po poklicu komercialist, je v Mercatorju zaposlen že vrsto let, trenutno pa je razporejen na delovno mesto vodje distribucijskega sistema.

 

Obvestilo bo od 23.4.2015 in za obdobje najmanj 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d.d.
Uprava
Datum: 23.04.2015