Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-382/15

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Sporočilo za javnost

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

 

Po včerajšnjem hudem požaru Mercatorjevega skladišča v Zalogu pri Ljubljani bo Mercator s prerazporeditvijo svojih logističnih poti iz ostalih dveh skladišč, ki se nahajata v Mariboru in Ptuju ter z najemom zunanjih logističnih kapacitet, zagotovil čim bolj nemoteno oskrbo svojih trgovin ter s tem omejil vpliv na tekoče poslovanje družbe.

Ta izredni dogodek je še povečal pomembnost in potrebo po načrtovani izgradnji novega logističnega centra, zato bo Mercator okrepil vse aktivnosti na tem projektu.

 

 

Obvestilo bo od 13.5.2015 in za obdobje najmanj 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d.d.
Uprava
Datum: 13.05.2015