Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
GM-77/15

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

 

Družba Poslovni sistem Mercator, d.d., spodbuja delničarje k aktivnemu izvrševanju njihovih pravic in v ta namen pričenja z organiziranim zbiranjem pooblastil. Tako lahko tudi brez osebne udeležbe na skupščini delničarji uveljavljajo svojo pravico do glasovanja in s tem tudi neposredno vplivajo na upravljanje družbe.

Skladno s priporočili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, Poslovni sistem Mercator, d.d., svoje delničarje obvešča, da smo na podlagi dogovora, sklenjenega dne 23.4.2015 z Društvom MDS (Društvo Mali delničarji Slovenije), ter na podlagi dogovora sklenjenega dne 13.5.2015 z VZMD (Vseslovenskim združenjem malih delničarjev), pričeli z izvedbo organiziranega zbiranja pooblastil delničarjev za 22. redno skupščino delničarjev, ki bo dne 18.6.2015. Družba Mercator, d.d., Društvo MDS in VZMD so izbrali naslednje pooblaščence, ki jih bodo lahko delničarji pooblastili za uresničevanje svojih pravic: Stanković Rajko in VZMD (Vseslovensko združenje malih delničarjev).

 

 

Obvestilo bo od 22.5.2015 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Uprava
Datum: 22.05.2015