Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
NIH-42/15

KRKA, d. d., Novo mesto

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Dne 11. 6. 2015 je Krka, d. d., Novo mesto (v nadaljevanju Krka) prejela obvestilo družbe Allianz ZB d.o.o., društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, Nike Grškovića 31, 1000 Zagreb, Hrvaška (v nadaljevanju Allianz ZB), da je v imenu AZ obvezni mirovinski fond kategorije A in AZ obvezni mirovinski fond kategorije B pridobila 71,731 delnic Krke in ima po pridobitvi v lasti 1.666.873 delnic Krke. Po izvedenih transakcijah se je skupni delež Allianz ZB v Krki povečal s 4,86 % na 5,08 %.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 12. 6. 2015 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 12.06.2015