Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
GM-128/15

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Sklepi 22. redne skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana, objavlja sklepe 22. redne skupščine delničarjev, ki je potekala danes, 18. junija 2015, na sedežu družbe.

 

 

Sprejeti sklepi skupščine:

Sprejeti sklepi 22. redne skupščine delničarjev družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., in ostale informacije, so predstavljeni v priloženem zapisniku skupščine.

 

Nasprotni predlog:

Na skupščini ni bilo podanih nasprotnih predlogov.

 

Napovedane izpodbojne tožbe:

Na skupščini niso bile napovedane izpodbojne tožbe.

 

Zastopanost treh največjih delničarjev:

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih treh največjih delničarjev je znašal 94,842 % glede na vse delnice z glasovalno pravico. Na skupščini so bili prisotni oziroma zastopani naslednji trije največjih delničarjev:

  • Agrokor, d.d.: število delnic in glasov 3.621.992, delež glede na vse delnice z glasovalno pravico 59,880 %;
  • Agrokor Investments B.V.: število delnic in glasov 1.744.187, delež glede na vse delnice z glasovalno pravico 28,835 %;
  • Societe Generale - Splitska Banka, d.d.: število delnic in glasov 370.591, delež glede na vse delnice z glasovalno pravico 6,127 %;

 

Družba je imela na dan skupščine 42.192 lastnih delnic, ki so brez glasovalne pravice.

 

 

Obvestilo bo od 18.6.2015 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d.d.
Uprava
Datum: 18.06.2015