Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-555/15

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Blagovni znamki Santana in Loka z novim lastnikom in razvojnim načrtom

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

 

Družba Ivero Trade, d.o.o., povezana družba podjetja Franck, d.d., in družba Mercator Emba, d.d., sta danes, dne 30.6.2015, podpisali kupoprodajno pogodbo o prevzemu blagovnih znamk iz kategorije mlete kave, Santana in Loka. Izdelki pod blagovnima znamkama Santana in Loka se bodo še naprej proizvajali v proizvodnih obratih družbe Mercator Emba, d.d., v Logatcu.

Prodaja blagovnih znamk Loka in Santana je v skladu z dolgoročno strategijo družbe Mercator d.d., v okviru katere se družba osredotoča na svojo osnovno, trgovsko dejavnost. S transakcijo Mercator tako pridobiva strateškega partnerja, ki bo omogočal nadaljnji razvoj izdelkov mlete kave in s tem te kategorije, kar prinaša pozitivne učinke tako za potrošnike kot ostale ključne deležnike.

 

Obvestilo bo od 30.6.2015 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Uprava
Datum: 30.06.2015