Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
SAR-55/15

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Sklic na dokument: Skupina Mercator v prvem polletju 2015 dobičkonosna po letih negativnega poslovanja v tem obdobju leta; Skupina nadaljuje s pozitivnim trendom izboljševanja svojega poslovanja

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

  

Družba Poslovni sistem Mercator, d.d., objavlja uradno popravljeno Poročilo o poslovanju Skupine Mercator in družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., za obdobje 1-6 2015, ki je bilo objavljeno dne 25.8.2015.

Popravek se nanaša na zgoščen izkaz finančnega položaja za družbo Poslovni sistem Mercator, d.d., na strani 51.

 

Poročilo o poslovanju Skupine Mercator in družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., v obdobju 1-6 2015 z upoštevanim popravkom se nahaja v priponki.

 

  

Obvestilo bo od 31.8.2015 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Uprava
Datum: 31.08.2015