Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
TOS-52/15

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o pridobivanju lastnih delnic z dne 25. 7. 2014 družba Krka obvešča javnost, da je v obdobju od 14. 9. 2015 do vključno 18. 9. 2015 na Ljubljanski borzi odkupila 11.668 lastnih delnic v skupni vrednosti 713.695 EUR. Posredniki pri nakupih so bili Perspektiva d. d., Ilirika borzno posredniška hiša d. d. in NLB d.d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 251.523, kar je predstavljalo 0,767 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 263.191, kar predstavlja 0,803 % vseh izdanih delnic.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 21. 9. 2015 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 21.09.2015