Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-32/16

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Obvestilo o pridobitvi delnic SALR

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba Salus, Ljubljana, d. d., Litostrojska cesta 46a, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Družba JENFIN d. o. o., Štihova ulica 20, Ljubljana nas je obvestila, da je dne 8. 1. 2016 kupila 1.065 delnic družbe Salus, Ljubljana, d. d. z oznako SALR po ceni 338,00 EUR za delnico. Direktor in ustanovitelj te družbe je član nadzornega sveta Gregor Jenko.

Družba JH investicije d. o. o., Černigojeva ulica 16, Ljubljana nas je obvestila, da je dne 8. 1. 2016 kupila 1.550 delnic družbe Salus, Ljubljana, d. d. z oznako SALR po ceni 338,00 EUR za delnico, kar predstavlja 1,54% glasovalnih pravic v izdajatelju. Družba predhodno ni bila imetnica delnic z oznako SALR. Direktor te družbe je član nadzornega sveta Gregor Jenko.

To obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe od 15. 1. 2016 dalje, do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 15.01.2016