Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
NIH-36/16

KRKA, d. d., Novo mesto

Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja:

Član nadzornega sveta družbe Krka, d. d., Novo mesto, Franc Šašek, nas je obvestil, da je dne 26. 5. 2016 pridobil 400 delnic družbe z oznako KRKG.

Pred sklenitvijo navedenih poslov je bil Franc Šašek lastnik 1.000 delnic z oznako KRKG, kar je predstavljalo 0,003 % glasovalnih pravic družbe.

Po sklenitvi navedenih poslov je Franc Šašek lastnik 1.400 delnic z oznako KRKG, kar predstavlja 0,004 % glasovalnih pravic družbe.


Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 31. 5. 2016 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 31.05.2016