Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
TOS-72/16

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o pridobivanju lastnih delnic z dne 25. 7. 2014 družba Krka obvešča javnost, da je v obdobju od 9. 9. 2016 do vključno 15. 9. 2016 na Ljubljanski borzi odkupila 5.106 lastnih delnic v skupni vrednosti 302.273 EUR. Posrednika pri nakupih sta bila SKB d.d. in NLB d.d. 

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 391.702, kar je predstavljalo 1,194 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 396.808, kar predstavlja 1,210 % vseh izdanih delnic.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 16. 9. 2016 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 16.09.2016