Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
CCS-1/16

KOMPAS MTS d.d., Ljubljana

Premestitev delnic MTSG

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KOMPAS MTS d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:


Na podlagi sklepa Ljubljanske borze vrednostnih papirjev d.d. št. 44-2016/MTSG/LO z dne 29.9.2016, izdanem na podlagi 17. člena Pravil borze, so bile z dnem 3.10.2016 delnice z oznako MTSG izdajatelja KOMPAS MTS d.d. premeščene iz Standardne kotacije v Vstopno kotacijo segmenta delnic.

Delnice z oznako MTSG, izdajatelja družbe Kompas MTS d.d., so bile premeščene v Vstopno kotacijo, ker že vsaj drugo leto zapored ne izpolnjujejo kriterija za razvrstitev delnic v Standardno kotacijo, in sicer družba izdajatelj ne izpolnjuje kriterija minimalnega odstotka razreda delnic v javnosti, ki mora biti vsaj 25 %. Ker je pri družbi izdajatelju odstotek delnic, ki so razpršene v javnosti, le 2,57 %, je Ljubljanska borza vrednostnih papirjev d.d. izdala predmetni sklep.

 
To poročilo bo od 3.10.2016 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.kompas-shop.si, za obdobje najmanj deset let.

Direktorica družbe
Datum: 03.10.2016