Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
CCS-2/16

MLINOTEST, d.d., Ajdovščina

Premestitev delnic v Vstopno kotacijo

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Mlinotest d.d., Ajdovščina objavlja naslednje sporočilo: 

 

Ljubljanska borza vrednostnih papirjev, d.d. je s sklepom št. 43-2016/MAJG/LO z dne 29.9.2016, izdanem na podlagi 17. člena Pravil borze, odločila o premestitvi delnic z oznako MAJG iz Standardne kotacije v Vstopno kotacijo segmenta delnic z dnem 3.10.2016.

 

Delnice z oznako MAJG izdajatelja MLINOTEST d.d. so bile premeščene v Vstopno kotacijo, ker izdajatelj ne izpolnjuje kriterija za razvrstitev delnic v Standardno kotacijo, in sicer ne izpolnjuje kriterija minimalnega odstotka razreda delnic v javnosti, ki mora biti vsaj 25%. Odstotek razreda delnic, ki so razpršene v javnosti, znaša 3,87%, tržna kapitalizacija velikosti razreda v javnosti pa ne dosega 4 mio EUR. Ljubljanska borza d.d. je zato po opravljeni redni reviziji izdala navedeni sklep.

 

To obvestilo bo od 5.10.2016 dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe, www.mlinotest.si.

Uprava družbe
Datum: 05.10.2016