Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
TOS-96/16

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o pridobivanju lastnih delnic z dne 25. 7. 2014 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 25. 11. 2016 do vključno 1. 12. 2016. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 9.905 lastnih delnic v skupni vrednosti 510.189 EUR, in sicer:

- 25. 11. 1.663 delnic po povprečni tehtani ceni 54,38 EUR,

- 28. 11. 1.706 delnic po povprečni tehtani ceni 53,15 EUR,

- 29. 11. 1.984 delnic po povprečni tehtani ceni 51,62 EUR,

- 30. 11. 2.185 delnic po povprečni tehtani ceni 50,58 EUR,

- 1. 12.   2.367 delnic po povprečni tehtani ceni 49,07 EUR.

Posrednika pri nakupih sta bila SKB d.d. in NLB d.d.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 441.184, kar je predstavljalo 1,345 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 451.089 kar predstavlja 1,376 % vseh izdanih delnic.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 5. 12. 2016 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 05.12.2016