Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-796/16

MLINOTEST, d.d., Ajdovščina

Nova članica Nadzornega sveta - predstavnica delavcev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Mlinotest d.d., Ajdovščina objavlja naslednje sporočilo:

 

Družba Mlinotest d.d. je včeraj prejela sklep Okrožnega sodišča v Novi Gorici, s katerim je le-to zaradi izteka mandata dosedanji predstavnici delavcev v Nadzornem svetu družbe Nataši Kranjc, z dnem 02.12.2016 v sodni register vpisalo novo članico Nadzornega sveta - predstavnico delavcev Natašo Bajc, ki je izvoljena za mandatno dobo 6 let. 

 

Objava bo od 20.12.2016 dalje za obdobje najmanj petih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe, www.mlinotest.si.

Uprava družbe
Datum: 20.12.2016