Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
TOS-1/17

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o pridobivanju lastnih delnic z dne 25. 7. 2014 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 23. 12. 2016 do vključno 30. 12. 2016. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 9.860 lastnih delnic v skupni vrednosti 510.647 EUR, in sicer:

- 23. 12. 2.826 delnic po povprečni tehtani ceni 50,99 EUR,

- 27. 12.    268 delnic po povprečni tehtani ceni 50,79 EUR,

- 28. 12. 3.289 delnic po povprečni tehtani ceni 51,41 EUR,

- 29. 12.   267  delnic po povprečni tehtani ceni 51,83 EUR,

- 30. 12. 3.210 delnic po povprečni tehtani ceni 52,97 EUR.

Posrednika pri nakupih sta bila SKB d.d. in NLB d.d.

 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 486.747, kar je predstavljalo 1,484 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 496.607 kar predstavlja 1,514 % vseh izdanih delnic.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 3. 1. 2017 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 03.01.2017