Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
NIH-3/17

Paloma d.d.

Prejem obvestila o spremembi pomembnega deleža

V skladu s 124. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/2007, z vsemi spremembami in dopolnitvami) in 18. členom Sklepa o informacijah o pomembnih deležih (Ur. l. RS, št. 72/2016 in 80/2016) družba Paloma, higienski papirji, d.d., s sedežem v Sladkem Vrhu in poslovnim naslovom Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh (v nadaljevanju: Paloma d.d.) objavlja naslednjo informacijo o prejemu obvestila o spremembi pomembnega deleža:

Paloma d.d. je kot izdajatelj delnic z oznako PSTG dne 4. 1. 2017 prejela obvestilo, se je delež Slovenskega državnega holdinga, d.d. v družbi Paloma d.d. zaradi uspešno izvedene dokapitalizacije zmanjšal iz 70,97% na 30,348.

To sporočilo bo od dne 9. 1. 2017 dalje najmanj za obdobje 5-ih let objavljeno na spletni strani Palome d.d. (web.paloma.si).

Sladki Vrh, dne 9. 1. 2017

Paloma d.d.

Tadej Gosak, predsednik uprave

Subhi Brož, član uprave

Vladimír Kováč, član uprave

 

Uprava družbe
Datum: 09.01.2017