Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-93/17

NOVA KBM, d.d., Maribor

Obvestilo o sklepih zasedanja imetnikov obveznic KBM10 - Nove KBM d.d.

Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja zapisnik poteka zasedanja imetnikov obveznic KBM10 (ISIN SI0022103301), iz katerega so razvidni sprejeti sklepi na zasedanju, ki je bilo dne 17.2.2017.

Zapisnik zasedanja in sprejeti sklepi zasedanja se nahajajo v priponki.

Izpodbojne tožbe na zasedanju niso bile napovedane. 

Sporočilo bo objavljeno na spletnih straneh banke (www.nkbm.si) od 17.2.2017 naprej, za obdobje najmanj 5 let.

Uprava Nove KBM d.d.
Datum: 17.02.2017