Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-128/17

MLINOTEST, d.d., Ajdovščina

Nerevidirani računovodski izkazi družbe in Skupine Mlinotest za leto 2016

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Mlinotest d.d., Ajdovščina objavlja naslednje sporočilo:

 

Družba Mlinotest d.d, Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina objavlja nerevidirane računovodske izkaze družbe Mlinotest d.d.  in Skupine Mlinotest za leto 2016.

Nerevidirani izkazi se nahajajo v priponki.


Objava bo od 27.2.2017 dalje za obdobje najmanj desetih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe, www.mlinotest.si.

Uprava družbe
Datum: 27.02.2017