Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-133/17

NOVA KBM, d.d., Maribor

John Denhof pridobil dovoljenje za predsednika uprave Nove KBM

V skladu s Pravili Ljubljanske borze d.d. in določili veljavne zakonodaje Nova KBM d.d., Maribor, objavlja naslednje sporočilo:

Nova KBM je 24. februarja 2017 prejela obvestilo Evropske centralne banke, da je Johnu Denhofu podelila dovoljenje za opravljanje funkcije predsednika uprave Nove KBM. Skladno z včerajšnjim sklepom nadzornega sveta banke je John Denhof svojo novo funkcijo nastopil danes, 1. marca 2017.

John Denhof je kot finančni strokovnjak svoje izkušnje pridobival na različnih vodstvenih funkcijah v banki Citibank na več razvijajočih se in razvitih trgih, med drugim v Singapurju, Veliki Britaniji, Turčiji, Republiki Češki in Španiji. V svojih 25 letih delovanja v finančni dejavnosti je načrtoval in izvedel repoziconiranja mnogih bank.  Potem ko ga je 14. 11. 2016  nadzorni  svet banke imenoval za predsednika uprave, je doslej v Novi KBM deloval kot prokurist.  

Uprava Nove KBM od 1. marca 2017 deluje v sestavi: John Denhof, predsednik uprave (Chief Executive Officer); Robert Senica, podpredsednik uprave (deputy Chief Executive Officer);  mag. Sabina Župec Kranjc, članica uprave, odgovorna za finance in finančne trge (Chief Financial Officer), Jon Locke, odgovoren za upravljanje tveganj (Chief Risk Officer) in Josef Gröblacher, odgovoren za operativno poslovanje banke (Chief Operating Officer).

 

Sporočilo bo objavljeno na spletni strani Nove Kreditne banke Maribor d.d. www.nkbm.si od 01.03. 2017 dalje.

 

Uprava Nove KBM
Datum: 01.03.2017