Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-182/17

NOVA KBM, d.d., Maribor

Obvestilo o prenosu pravic in obveznosti iz kupoprodajne pogodbe za nakup družbe Summit Leasing Slovenija

Na podlagi veljavne zakonodaje in v skladu z dobro poslovno prakso Nova Kreditna banka Maribor d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Nove KBM d.d. (NKBM) je soglašal z odločitvijo Uprave banke o pridobitvi kvalificirane naložbe v družbi Summit Leasing Slovenija d.o.o (SLS). Skladno s tem je NKBM danes, 10. marca 2017, z družbo Biser Bidco S.à r.l (Biser Bidco) podpisala pogodbo o prenosu pravic in obveznosti (z Biser Bidco na NKBM) iz kupoprodajne pogodbe za poslovni delež v SLS, sklenjene 3. marca 2017. Postopek prodaje SLS bo zaključen po prejemu vseh potrebnih regulatornih dovoljenj.

 

Sporočilo bo objavljeno na spletni strani Nove Kreditne banke Maribor d.d. www.nkbm.si od 10.3. 2017 dalje.

Uprava Nove KBM d.d.
Datum: 10.03.2017