Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-238/17

NOVA KBM, d.d., Maribor

Sklic 32. skupščine Nove KBM

Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Nova KBM d.d. objavlja Sklic 32. Skupščine Nove KBM d.d., ki bo v ponedeljek, 27. Marca 2017, ob 19.00 uri na sedežu družbe: Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor

Celoten sklic je v pripetem dokumentu.

Sporočilo bo objavljeno na spletnih straneh banke (www.nkbm.si) od 27.3.2017 naprej, za obdobje najmanj 5 let.

Uprava Nove KBM d.d.
Datum: 27.03.2017