Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-236/17

NOVA KBM, d.d., Maribor

Finančni koledar Nove KBM d.d. za leto 2017

Na podlagi veljavne zakonodaje in v skladu z dobro poslovno prakso Nova Kreditna banka Maribor d.d. objavlja naslednje sporočilo:

 

Finančni koledar Nove KBM d.d. za leto 2017.

 

Sporočilo bo objavljeno na spletni strani Nove Kreditne banke Maribor d.d. www.nkbm.si od 27.03.2017 dalje.

Uprava Nove KBM d.d.
Datum: 27.03.2017