Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
AR-19/17

NOVA KBM, d.d., Maribor

Letno poročilo Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za leto 2016

Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Nova KBM d.d. objavlja Letno poročilo Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za leto 2016.

Nadzorni svet Nove KBM d.d. je na seji 27. 3. 2016 potrdil revidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM za leto 2016, z njim se je seznanila tudi skupščina Nove KBM.

Poročilo je v pripetem dokumentu.

 

Sporočilo bo objavljeno na spletnih straneh banke (www.nkbm.si) od 31.3.2017 naprej, za obdobje najmanj 5 let.

Uprava Nove KBM d.d.
Datum: 31.03.2017