Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-322/17

MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper

Mesečno poročilo za marec 2017

Na podlagi določil veljavne zakonodaje družba MODRA LINIJA HOLDING, finančna družba, d.d.,  objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi 7. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (Ur. list, št. 68/2007 s spremembami) in 4. člena Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Ur. list, št. 99/2007) Uprava družbe razkriva nadzorovano informacijo:

Mesečno poročilo za marec  2017.

Ta nadzorovana informacija bo objavljena tudi na spletni strani družbe (www.ml-holding.si), pod rubriko javne objave, od danes dalje in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe
Datum: 13.04.2017