Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-353/17

MLINOTEST, d.d., Ajdovščina

Sklic na dokument: Finančni koledar za leto 2017

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Mlinotest d.d., Ajdovščina objavlja naslednje sporočilo:

Družba Mlinotest d.d. objavlja spremenjen finančni koledar za leto 2017. Sprememba se nanaša na spremembo datuma objave revidiranega letnega poročila in izjave o skladnosti s kodeksom upravljanja javnih delniških družb ter objave sklica skupščine in obvestila o sklepih te skupščine.

Objava bo od dneva objave obvestila dalje za obdobje najmanj 10 let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe, www.mlinotest.si.

Uprava družbe
Datum: 20.04.2017