Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-397/17

MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper

Letni dokument

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Letni dokument 2016-2017.

Družba MODRA LINIJA HOLDING, finančna družba, d.d., Koper, je za kraj svojih javnih objav izbrala SEOnet in svojo spletno stran. Družba objavlja Letni dokument 2016-2017, kjer so zbrane vse informacije, ki so bile skladno z veljavnimi predpisi s področja vrednostnih papirjev objavljene v zadnjih dvanajstih mesecih. Vse objave so dosegljive na spletnih straneh SEOnet, www.seonet.ljse.si in na spletni strani izdajatelja, www.ml-holding.si. Od 1.4.2010 je naslednji dan po objavi na seonetu informacija na voljo tudi na spletni strani info hrambe www.oam.si. Družba ni javno objavila informacij v drugih državah.

Vse objave so v slovenskem jeziku.


Ta nadzorovana informacija bo objavljena tudi na spletni strani družbe (www.ml-holding.si), od danes dalje in sicer za obdobje najmanj 5 let.
 

Uprava družbe
Datum: 26.04.2017
Pripeti dokumenti:  Letni dokument